Die Nacht in Rimini wird Pink!

Die Nacht in Rimini wird Pink!

Die Rosa Nacht in Rimini am 7. Juli 2017

Rose wie die Frau

Rose wie die Blume

Rose wie die Farbe

Rose, die Nacht, die auf dir wartet …

Die Nacht in Rimini wird Pink! ultima modifica: November 25, 2017 - 11:30 pm da Hotel Amicizia Rimini